Zákaznická podpora

Software pro správu pohledávek

software pro správu (vymáhání) pohledávek

Informační systém SynopsIS není jen advokátní program, ale také plnohodnotná aplikace pro společnosti zabývající se správou pohledávek. Software je připraven zpracovávat jak jednotlivé pohledávky, tak velké objemy pohledávek různých typů – bankovní pohledávky, pohledávky dopravních podniků apod.

Zde se Vám nastíníme, jak může vypadat konkrétní uplatnění aplikace v oblasti správy pohledávek (vymáhání pohledávek) u větší společnosti zabývající se především finančními produkty. Ukážeme Vám, které procesy Vám program pomůže zefektivnit a které činnosti zrychlit, redukovat a případně zcela eliminovat.

 

Nakoupení pohledávek

správa (vymáhání) pohledávek

Pokud se jedná o jednu dlužnou fakturu, je možné tuto pohledávku zaevidovat manuálně. V případě správy (vymáhání) balíku pohledávek o objemu řádově několika set až desítek tisíc pohledávek je takový postup samozřejmě nemyslitelný. Pro efektivní správu pohledávek potřebujete veškeré procesy zpracovávat hromadně, dávkově. A nejlépe maximum činností nějak zautomatizovat. Jinými slovy, informační systém SynopsIS je pro správu (vymáhání) pohledávek tím správným pomocníkem.

Proces nakoupení a zaevidování pohledávek do aplikace pak může vypadat následovně:

 • balík pohledávek pro správu (vymáhání) hromadně naimportujete do software
 • na základě nastavených parametrů pro import program:
 • vytvoří příslušnou evidenci, tedy jakýsi „spis“, v rámci kterého je možné spravovat i více pohledávek a který obsahuje všechny podstatné informace o dlužníkovi, pohledávce a další
 • na základě informací o splatnosti pohledávky, nastavených úrocích a způsobu úročení pohledávku aplikace přepočítá a vy máte k dispozici aktuální výši dlužné částky, včetně výpisu veškerého příslušenství
 • software přidělí předdefinované úkoly příslušným pracovníkům (např. kontaktovat dlužníka, protože jeho pohledávka překročila 30 dnů po splatnosti)
 • software vygeneruje libovolné dokumenty z předdefinovaných šablon a odešle e-mailem, případně vytiskne na tiskárně (upozornění na splatnost pohledávky apod.)
 • na základě nastavených parametrů a případně provedených automatických úkonů pak aplikace nastaví pohledávce příslušný stav

Správa pohledávek v programu

Aplikace převezme množství rutinních úkonů za Vás. Vy tak máte více prostoru pro komunikaci s dlužníky i klienty a správa (vymáhání) pohledávek Vašich klientů tak bude výrazně efektivnější.

Zatím co tedy vy doma v klidu spíte, program SynopsIS v noci pracuje:

 • program zkontroluje záznamy v Insolvenčním rejstříku a ověří, jestli se některý z dlužníků neocitl v insolvenci, případně zkontroluje změny v řízení, pokud se v insolvenčním řízení už nachází. Všechny nové události Vám program automaticky nahlásí ráno po vašem příchodu do práce.
 • software projde si všechny pohledávky, zkontroluje termíny splatností a v návaznosti na nastavených pravidlech provede požadované úkony: dlužníka aplikace automaticky obešle e-mailovou upomínkou, vytiskne Vám požadované dokumenty na tiskárně nebo je uloží v datovém úložišti, případně Vás pouze upozorní na případná rizika (promlčení pohledávky apod.)
 • z banky si program stáhne výpisy plateb dlužníků, které automaticky naimportuje do aplikace a spáruje s příslušnými pohledávkami
 • na Infosoudu progam zjistí aktuální stav vašich soudem řízených pohledávek a v případě, že zjistí jakékoliv změny (přidělení čísla jednacího, variabilního symbolu apod.), automaticky změní stav spisu/pohledávky
 • Vašim klientům program rozešle report o stavu jejich pohledávek s Vašimi komentáři a informacemi o důležitých událostech v řešených případech

Ráno pak přijdete do práce a zjistíte, že nejméně půlka práce už je hotová!

Software SynopsIS Vám samozřejmě pomůže i s úlohami, které musíte provést „ručně“, např.:

 • program vygeneruje elektronický platební rozkaz tak, aby byl vystaven správně a obsahoval všechny důležité a požadované informace
 • program vytvoří hromadný příkaz k úhradě soudních poplatků
 • program vytvoří splátkový kalendář dle zvolených parametrů
 • program vygeneruje a vytiskne přehledné statistiky, reporty, vyúčtování, faktury, …

A jestli Vám to pořád nestačí, můžete SynopsISu svěřit i další své agendy:

 • evidenci úkonů spojených se správou pohledávek s možností jejich vyúčtování klientům
 • evidenci veškerých nákladů, ať už jsou to vaše služební cesty, nebo oběd s klientem
 • výpočty vašich odměn a provizí za správu pohledávek dle libovolně nastavených kritérií a vzorců
 • správu vaší datové schránky s možností spravovat více účtů

 

Ikona software - odkazyVhodné součásti aplikace pro správu pohledávek

Vývojový tým software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

SynopsIS Technologies a.s.
K Horoměřicům 1184/43, 165 00 Praha 6 - Suchdol
Czech republic

www.synopsis-technologies.cz

Technická podpora software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

 

tel.: 537 020 820
e-mail:

Ochodní zastoupení software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

 

tel.: 537 020 823
e-mail:

 

SOFTWARE PRO ADVOKÁTY | SOFTWARE PRO SPRÁVU POHLEDÁVEK | SOFTWARE PRO EVIDENCI ZAKÁZEK | ADVOKÁTNÍ KALKULAČKA

 

 

Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.