Zákaznická podpora

Software pro advokátní kancelář

software pro advokátní kancelářsoftware pro advokátní kancelář - odkazy software pro advokátní kancelář - vazbySynopsIS pro advokáty je software primárně určený pro středně velkou advokátní kancelář a větší advokátní kancelář (kancelář tvořenou více advokáty, koncipienty i administrativou). Jde o software pro advokátní kancelář, která pracuje s větším objemem případů a orientace v jednotlivých advokátních kauzách a advokátních spisech je bez podpory software vysloveně nemožná. Nicméně výhody software ocení také menší advokátní kancelář (advokát), pro kterou práce s excelovými tabulkami a “papírovým“ advokátním spisem již také představuje nemalou pracovní zátěž.

Zde Vám přiblížíme, jak může vypadat konkrétní uplatnění software v advokátní praxi, které procesy pomůže software v advokátní praxi zefektivnit a které činnosti v advokátní kanceláři zrychlit, redukovat případně eliminovat. Níže naleznete použití software pro advokátní kancelář (dle pozice zaměstnace advokátní kanceláře).

 

Software pro advokáty a advokátní koncipient

Jak se software pracuje advokátní koncipient:

 • advokát - koncipient - v software pro advokátní kancelářAdvokátní koncipient do software vykazuje veškeré úkony, které na každém případu (advokátním spisu) provedl a jaké s tím byly spojené další náklady.
 • Advokátní koncipient snadno a rychle do software zaeviduje, co pro koho dělal, případně vykáže další související položky - poštu, dopravu, náklady apod.
 • Advokátní koncipient pro evidenci úkonů (práce) v software využívá přednastavené šablony úkonů, častých cest apod., takže práce s aplikací mu vezme čtvrtinu času ve srovnání s prací s „papírovým“ advokátním spisem.
 • Advokátní koncipient snadno zjistí, že na nic nezapomněl. 10 minut denně a je hotovo.

Co nemusí advokátní koncipient díky software dělat:

 • Advokátní koncipient nemusí vzpomínat, co pro kterého klienta v advokátní kauze udělal a prohledávat při tom obsáhlý advokátní spis.
 • Advokátní koncipient nemusí denně kontrolovat stav záznamů v Infosoudu a Insolvenčním rejstříku, protože to za něj dělá automaticky aplikace.

Software pro advokáty a advokát

Jak se software pracuje advokát:Advokát - v software pro advokátní kancelář

 • Prostřednictvím vytvoření nového úkolu v software zadá advokát koncipientovi práci a přiloží všechny potřebné podklady. Úkol bude termínovaný a nastavený „ke kontrole“.
 • Advokát snadno a rychle díky software zjistí, v jakém stavu jsou všechny jím zadané úkoly i aktuální advokátní kauzy.
 • Jakmile koncipient úkol dokončí, advokát jej automaticky dostane ke kontrole, včetně původních podkladů i nově zpracovaných dokumentů.

Co nemusí advokát díky software dělat:

 • Advokát nemusí nosit na jednání s klientem či soudní řízení tašku plnou advokátních spisů. Stačí mu 600g vážící tablet a všechny informace má po ruce, přehledně strukturované, snadno a rychle vyhledatelné.
 • Advokát nemusí myslet na pravidelné reportování klientům o stavu projednávaných advokátních kauz a důležité momenty v případu, protože to za něj dělá automaticky program.

Software pro advokáty a office managerka

Jak se software pracuje office managerka advokátní kanceláře:

 • office managerka - v software pro advokátní kancelář

  Zaeviduje všechnu poštu pro advokátní kancelář pomocí aplikace, na dokumenty nalepí čárové kódy a pak celou hromadu dokumentů vloží do scanneru. O vše ostatní se postará program, včetně provázání na příslušný advokátní spis.

 • Zkontroluje automaticky naimportovaný a spárovaný balík plateb ze všech bank a manuálně spáruje jen těch několik pár, kde klienti uvedli chybný variabilní symbol.
 • Zkontroluje, zda všichni pracovníci advokátní kanceláře správně zadali úkony v rámci jednotlivých spisů. Na jedno kliknutí myši v software vytiskne přehledovou tabulku všech nevyúčtovaných úkonů dle spisů a předá ke kontrole vedení advokátní kanceláře.
 • Na základě pokynů partnera z nevyúčtovaných úkonů a ostatních nákladových položek vytvoří pomocí aplikace výkazy práce, vyúčtování, případně fakturu.
 • K jednomu případu (advokátnímu spisu) lze díky software vytvořit libovolný počet vyúčtování.

Co nemusí office managerka advokátní kanceláře díky software dělat:

 • Nemusí trávit dny a noci v advokátní kanceláři dohledáváním informací a vykonaných úkonů z advokátních spisů (a doufat, že jsou tam všechny úkony evidovány) a vytvářet složité excelové tabulky a přehledy. Díky software má vyúčtování a potřebné přehledy vygenerované na pár kliknutí myši.
 • Neztrácí čas dohledáváním potřebných podkladů a dokumentů v různých šanonech v advokátní kanceláři, ať už se jedná o evidenci došlé pošty nebo advokátní spisy. Všechny dokumenty má v elektronické podobě uloženy přímo u jednotlivých spisů v software.

Software pro advokáty a partner

 • Zkontroluje vyúčtování a faktury, které advokátní kancelář vystavila.
 • Pokud chce mít přehled o stavu jednotlivých advokátních kauz, přihlásí se do aplikace a vše o advokátní kanceláři najde na jednom místě.
 • Zkontroluje stav a plnění úkolů.
 • Zkontroluje stav vyúčtování jednotlivých advokátních spisů a finanční statistiky advokátní kanceláře.

 

Ikona software - vazby

Součásti software pro advokátní kancelář:

 

Ikona software - odkazy

Advokátní kancelář využije propojení software s:

 • ISIR - program získává pro advokátní kancelář aktuální informace z ISIR
 • ARES - program usnadní advokátní kanceláři práci propojením s ARES
 • Infosoud - program pro advokátní kancelář získává data z Infosoudu
 • Datová schránka - pro advokátní kancelář program nabízí propojení s datovými schránkami
 • Online advokátní kalkulačka - advokátní odměna (advokátní tarif), soudní poplatky, Infosoud, ISIR aj.

 

Ikona software - vazbyVýběr advokátních kanceláří používajících software SynopsIS:

 • Advokátní kancelář Tschöpl & Partner
 • Advokátní kancelář Hroza & Zapletal
 • Advokátní kancelář Indra & Šebesta
 • Advokátní kancelář JUDr. Milan Zábrž
 • Advokátní kancelář Bradáč Advokáti
 • Advokátní kancelář THT

Klienty software jsou advokáti, advokátní kanceláře a další společnosti.

 

 

 

Vývojový tým software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

SynopsIS Technologies a.s.
K Horoměřicům 1184/43, 165 00 Praha 6 - Suchdol
Czech republic

www.synopsis-technologies.cz

Technická podpora software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

 

tel.: 537 020 820
e-mail:

Ochodní zastoupení software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

 

tel.: 537 020 823
e-mail:

 

SOFTWARE PRO ADVOKÁTY | SOFTWARE PRO SPRÁVU POHLEDÁVEK | SOFTWARE PRO EVIDENCI ZAKÁZEK | ADVOKÁTNÍ KALKULAČKA

 

 

Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.