Zákaznická podpora

Informační systém - agendy a funkce

zakázky, spisy Zakázky (spisy, projekty)

Přehledná evidence zakázek (spisů, projektů) s vazbou na prováděné úkony, evidenci jízd, pošty, související náklady a úkoly. Zakázka je základní stavební jednotkou systému, ve které se shromažďují informace o množství odvedené práce, nákladech, vyúčtování apod.

Zakázky a spisy >>

 

timesheet Úkony, evidence práce

Evidence provedených úkonů (odvedené práce) s možností vytvoření vazby na zakázku nebo klienta. Úkony lze také vytvořit ze zadaných úkolů, nebo z předdefinovaných šablon. Každému úkonu lze přidělit interní i externí sazbu.

Evidence úkonů - timesheet >>

 

Náklady

Evidence ostatních nákladů souvisejících s konkrétní zakázkou nebo s vazbou na klienta. (kolky, poplatky, znalecké posudky, materiál atd.)

 

Adresář

Podrobná evidence klientů, dodavatelů a dalších společností a osob. Evidence kontaktních, fakturačních adres a soupisu kontaktních osob. Členění do adresářových skupin (dodavatelé, odběratelé, soudy, klienti apod.).

 

komentáře Komentáře

Pro snadnou orientaci v zakázce a průběžné zaznamenávání stavu zakázky lze ke každé zakázce přidávat komentáře. Komentáře můžete tisknout, exportovat do PDF, nebo zasílat e-mailem kolegům a klientům.

 

evidence vozidel, evidence jízd Evidence vozidel a jízd

Přehledná evidence vozidel a uskutečněných jízd s možností vytvoření vazby na zakázku nebo klienta. Umožňuje vygenerování a tisk knihy jízd, vyúčtovat jednotlivé jízdy v rámci zakázky apod.

 

evidence záloh Evidence záloh

Evidence přijatých finančních záloh s vazbou na konkrétní zakázku.

 

vyúčtování Vyúčtování

Odvedenou práci (úkony) lze libovolným způsobem a v libovolné měně vyúčtovat. Každou zakázku (spis) lze vyúčtovat jednou nebo více fakturami, dle jednotlivých položek nebo paušální sazbou…

Výúčtování a statistiky >>

 

statistikyStatistiky

Všechny důležité informace lze zobrazovat v přehledných statistikách, přehledech a variabilních tiskových sestavách. Lze je také exportovat do různých formátů souboru a s těmi pak dále pracovat – např. zasílat klientům, partnerům apod.

Výúčtování a statistiky >>

 

Vývojový tým software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

SynopsIS Technologies a.s.
K Horoměřicům 1184/43, 165 00 Praha 6 - Suchdol
Czech republic

www.synopsis-technologies.cz

Technická podpora software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

 

tel.: 537 020 820
e-mail:

Ochodní zastoupení software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

 

tel.: 537 020 823
e-mail:

 

SOFTWARE PRO ADVOKÁTY | SOFTWARE PRO SPRÁVU POHLEDÁVEK | SOFTWARE PRO EVIDENCI ZAKÁZEK | ADVOKÁTNÍ KALKULAČKA

 

 

Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.